Projekty Unijne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

logo MOPS Ustroń

 Środki Unijne w Pomocy Społecznej  

 

W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do opracowania  projektu któremu nadano nazwę „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej w gminie Ustroń, a w szczególności umożliwienie nabycia nowych umiejętności zawodowych lub ich podwyższenie oraz efektywne poszukiwanie pracy.

Projekt realizowany był w latach 2009 – 2013. Ogólna wartość projektu wyniosła 593.717 zł, w tym wkład własny gminy 67.015 zł. Do udziału w projekcie zaproszono 114 osób. Nie wszyscy uczestnicy zakończyli udział w projekcie. Certyfikaty ukończenia kursów zawodowych uzyskało 100 osób w tym 68 kobiet i 32 mężczyzn.

Każdy z uczestników miał możliwość 1,5 – godzinnego spotkania z doradcą zawodowym, który pomagał w określeniu predyspozycji zawodowych. Kolejną formą wsparcia był 80- godzinny trening umiejętności społeczno – zawodowych, którego zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszanie się na rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, kreowanie własnego wizerunku.

Zajęcia miały pomóc uczestnikom projektu także w radzeniu sobie ze stresem i komunikacją interpersonalną w aspekcie poszukiwania pracy. Dzięki udziałowi w treningu uczestnicy mogli nauczyć się asertywności oraz podnieść poczucie własnej wartości. Dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie już po zakończeniu treningu a wymagały dodatkowego wsparcia, przewidziano udział w poradnictwie indywidualnym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społeczno – zawodowych.

Następną formą wsparcia było skierowanie uczestników i uczestniczek projektu na wybrany kurs zawodowy. W ciągu 5 lat realizacji projektu osoby uczestniczące w projekcie ukończyły następujące kursy:

 • opiekuna osób starszych - 4 osoby,
 • magazyniera z obsługą wózków jezdniowych – 13 osób,
 • opiekuna w żłobku – 6 osób,
 • kucharza – 11 osób, 
 • kosmetyczny z elementami wizażu – 4 osoby,
 • obsługi koparko – ładowarki – 1 osoba,
 • spawacza – 2 osoby,
 • profesjonalnego sprzedawcy – 10 osób,
 • transportu i spedycji – 1 osoba,
 • obsługi komputera – 16 osób,
 • marketingu i zarządzenia – 1 osoba,
 • barmana z modułem baristy – 1 osoba,
 • fryzjerski z elementami wizażu – 1 osoba,
 • florystyki i bukieciarstwa z modułem sprzedawcy – 2 osoby,
 • palacza CO – 5 osób,
 • kucharza – kelnera – 6 osób,
 • obsługi kasy fiskalnej – 5 osób,
 • opiekuna osób starszych i dzieci – 10 osób,
 • opiekuna dzieci – 1 osoba.

Spośród tych osób: 48 podjęło zatrudnienie, 7 – podjęło prace dorywcze, 8- utrzymało dotychczasową pracę. Pozostałe 37 osób zaprzestało na pewien czas korzystania z pomocy społecznej, część wyprowadziła się z Ustronia, w tym kilka osób wyjechało za granicę. W 2009 roku zainteresowanie i aktywność uczestników projektu była bardzo duża, jednakże w kolejnych latach coraz mniej osób wykazywało zainteresowanie udziałem w projekcie. Ocenę zrealizowanego projektu pozostawiamy jego uczestnikom.

                                                                                                          Kierownik MOPS

                                                                                                           Zdzisław Dziendziel

Artykuły

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

23 marca 2016


Czytaj więcej o: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)