Dane kontaktowe w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu informuje, że z dniem 01.01.2018 r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodom.

 W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie :

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

 

Korespondencję w sprawach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego proszę kierować na wyżej wymieniony adres.

 

W sprawach przekazanych do ŚUW w Katowicach można kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

Kontakt telefoniczny:

Odbywa się w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 10:00 pod numerami telefonów:

32 606 33 51

33 606 33 52

33 606 33 54

33 606 33 55

33 606 33 57

33 606 33 58

33 606 33 59

33 606 33 61

33 606 33 62

33 606 33 63

 

Kontakt e-mail:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl