Zadania i cele pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Zadania i cele pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 

 

Celem pomocy społecznej jest: