Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Wnioski składane są tylko i wyłącznie w okresie od 1 - 15 września każdego roku.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach

Upoważnienie dla rodzców do reprezentowania pełnoletnich uczniów w sprawach o stypendia szkolne

Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457)

Katalog wydatków podlegających refundacji w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Klauzula Informacyjna