Informacja o działaniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu w czasie trwania pandemii - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Informacja o działaniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu w czasie trwania pandemii

17 kwietnia 2020

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Ustroniu ds. Przemocy  w Rodzinie oraz Zespół Interwencyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu realizuje swoje obowiązki za pomocą dostępnych środków elektronicznych oraz telefonicznych.

 Pomoc dla osób mogących doświadczać w czasie pandemii przemocy domowej lub potrzebujących wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego w zakresie uzależnień można uzyskać kontaktując się z następującymi instytucjami:

 

Ogólnopolska infolinia dla osób doznających przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”:                      

- tel. 800 12 00 02  (całodobowy)

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

 - tel. 116 111 (całodobowy)

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Ustroniu ds. Przemocy w Rodzinie:

 - tel. 33 8579 354 / tel. 33 8542 634

email: socjalni@mops.ustron.plprofilaktyka@ustron.pl

Dyżur Zespołu Interwencyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Ustroniu:

 - tel 33 8579 354

email: profilaktyka@ustron.pl

 Pomoc psychologiczna, porady prawne, terapeuci uzależnień

(Miejski Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. uzależnień przy MKRPA w Ustroniu):

 - tel. 500 231 259

email: osrodekmoznainaczej@vp.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

 - telefon zaufania dla dzieci i dorosłych: 33 8512 929 (czynny w godzinach 19:00 – 7:00)

email: pow@bycrazem.com

 - adres Ośrodka : ul. Mała Łąka 17A, 43-400 Cieszyn