Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

 

 

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy świadczenie wychowawcze 500+  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu informuje, że wnioski 

o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

trwający od  1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022,

można składać w następujących terminach:

 

  • drogą elektroniczną  - od 1 lutego 2021 r. (bankowość elektroniczna,

            portal Empatia, PUE ZUS)

 

  •  drogą tradycyjną (papierową)  – od 1 kwietnia 2021 r.

 

Więcej informacji o Programie 500+ - tutaj

 

 

Informacje koronawirus

 

  • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o ograniczenie spraw osobiście załatwianych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu. 
  • Prosimy by sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową.
  • Ograniczenie częstotliwości osobistych kontaktów przyczyni się do zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.
  • Informujemy, że osoby wykazujące objawy chorobowe (m.in. katar, kaszel) nie będą obsługiwane w Ośrodku i zostaną odesłane do domu.

Kwarantanna pomoc

 

 

 

Artykuły

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

 Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o.,ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022 r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie" w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

29 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem Caritas

CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ prowadzi na terenie Diecezji Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego   oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie, Żywcu oraz Kozach.

Ośrodek powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości a jego celem jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.

Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie  ofiarom  powrotu do właściwego funkcjonowania.


W każdym z Punktów przyjmują specjaliści, którzy rozeznają sytuację osoby pokrzywdzonej oraz pomogą jej dobrać optymalny zakres wsparcia.

 

21 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem Caritas

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

NIeodpłatna pomoc prawna - informacje

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod linkiem https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/265/7599/pomoc-prawna

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/nieodplatna.pomoc.prawna.w.powiecie.cieszynskim/?view_public_for=103039678065245

 

1 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego

Wspieraj seniora

 

 Wsparcie dla seniora

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc

 

Wspieraj seniora

 

4 listopada 2020


Czytaj więcej o: Wspieraj seniora