Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

 Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o.,ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022 r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie" w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc świadczenia usług zdrowotnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Skoczowie (powiat cieszyński, woj. śląskie) dla 36 mieszkańców powiatu cieszyńskiego (22 kobiet, 14 mężczyzn) w szczególności w wieku 65+, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką POZ, jednak nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w ośrodku stacjonarnym.

DDOM będzie funkcjonował we wszystkie dni robocze od <span ">poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w   zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

 Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu są nieodpłatne.

Regulamin organizacyjny oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta projektu http://gruszczyk.pl/?m=ddom oraz w siedzibie NWZOZ Piotr Gruszczyk w Skoczowie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 24.

Wartość projektu wynosi: 1 060 958,40 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 986 691,31 zł.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 733-222-609.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin DDOM w Skoczowie

Skierowanie lekarza do DDOM

Karta oceny Barthel - do DDOM

Formularz zgłoszeniowy do DDOM

Deklaracja uczestnictwa DDOM

Oświadczenie RODO DDOM