Poradnictwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Od początku 2016 r. mieszkańcy powiatu cieszyńskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmuje się Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski uruchomiony zostanie system darmowej pomocy prawnej. Będzie to efekt wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Łącznie utworzonych zostanie ponad 1,5 tys. punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Ciężar ich organizacji w terenie spoczywa na powiatach.

W powiecie cieszyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie w Wiśle, Goleszowie, Brennej, Chybiu, Hażlachu, Skoczowie, Dębowcu i w Cieszynie w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne. Punkty na terenie Gminy Wisły, Brennej, Goleszowa i Skoczowa prowadzone będą przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Chybie, Dębowiec i Hażlach powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.


Ustawa jasno precyzuje, kto darmową pomoc prawną będzie mógł otrzymać. Będą to:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Wykaz lokali na terenie powiatu cieszyńskiego, w których od 4 stycznia 2016 r. udzielana będzie bezpłatna pomoc prawna:

 

 L.p. Lokalizacja punktu  Harmonogram 
 1.

 GMINA WISŁA 

Pl. B. Hoffa 3 lokal 6

 wtorek od 800 – 1600

środa od 800 – 1600

piątek od 800 – 1200
 2. GMINA GOLESZÓW

Cieszyńska 29 lokal 22

 poniedziałek 900 – 1400

piątek 900 – 1400

 3.

GMINA BRENNA

ul. Leśnica 8 lokal 14 

środa 1000 – 1500

piątek 900 – 1400 

 4.

GMINA CHYBIE

ul. Bielska 78 

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 1300 –  1700

środa 1100 – 1500

czwartek 800 – 1200

piątek 800 – 1200 

 5.

GMINA HAŻLACH

Hażlach ul. Główna 57

Pogwizdów ul. Katowicka 5 

poniedziałek 1200 – 1800 w Pogwizdowie

wtorek od 1530 – 1830 w Hażlachu

środa 1200 – 1600 w Pogwizdowie

czwartek 1530 – 1830 w Hażlachu

piątek 1200 – 1600 w Pogwizdowie

 6.

GMINA SKOCZÓW

ul. Mickiewicza 9 lokal 3 

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1200 – 1600

czwartek 800 – 1200

piątek 800 –1200

 7.

GMINA DĘBOWIEC

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji, Gumna 134

 

poniedziałek 900 – 1300

wtorek 900 – 1300

środa 900 – 1300

czwartek 900 – 1300

piątek 900 – 1300

 8.

GMINA CIESZYN

Szpital Śląski ul. Bielska 4

budynek Pawilonu

Diagnostyczno – Zabiegowego

wejście A3 

poniedziałek 1300 – 1700

wtorek 1300 – 1700

środa 1500 – 1900

czwartek 1500 – 1900

piątek 800 – 1200