Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

 

Wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wypełnić tylko w przypadku, gdy liczba dzieci,

na które ustala się prawo do świadczenia wychowawczego jest większa niż liczba pozycji na formularzu wniosku

Klauzula informacyjna RODO

 

Aktualne wzory wniosków dostępne również na strone Ministerstwa Rodzny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina