Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Aktualne wzory wniosków dostępne również na strone Ministerstwa Rodzny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTACJI

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Zaświadczenie o dochodzie