Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć elektronicznie jeżeli wnioskodawca posiada Profil Zaufany do podpisu elektronicznego - Wnioski elektroniczne

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu - KDR - stronę 2 wniosku należy powielić tyle razy ilu jest członków rodziny wielodzietnej

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR 03

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR 01 - wypełniamy w przypadku wnioskowania 

o przedłużenie terminu ważności karty (dotyczy dzieci w wieku 18 do 25 lat)

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR 02

Informacja i osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR 04

 

Instrukcja instalacji Mobilnej Karty Dużej Rodziny

Objaśnienia do Wiosku o Kartę Dużej Rodziny