Sprawozdania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019

Sprawozdanie z GPWR za 2019 rok

Sprawozdanie z działalnosci MOPS za 2018 rok

Sprawozdanie z GPWR 2018

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok

Sprawozdanie z GPWR za 2017 rok

Sprawozdanie z GPWR za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności za 2015 rok

Sprawozdanie GPWR za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie GPWR za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok

Sprawozdanie GPWS za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie GPWR za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności za 2005 rok

Sprawozdanie z działalności za 2004 rok

Sprawozdanie z działalności za 2003 rok

Sprawozdanie z działalności za 2002 rok

Sprawozdanie z działalności za 2001 rok