Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia do Programu "Czyste powietrze"

W przypadku kiedy ilość członków rodziny jest większa niż przewidziana na wniosku należy dodatkowo powielić odpowiednią część wniosku:

Dodatkowa część II - kolejni członkowie w gospodarstwie domowym

Dodatkowa część III - dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym

Dodatkowa część IV - oświadczenie gospodarstwo rolne