Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Karta aktywności poszukującego pracy

Obliczanie dochodu działalność gospodarcza - informacja

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o stanie majątkowym

RODO

Wniosek o pomoc

Zaświadczenie długotrwała choroba

Zaświadczenie lekarskie 2 DPS

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS

Zaświadczenie o zarobkach