Dokumenty do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start :

Wniosek o świadczenie Dobry Start

Załącznik do wniosku o świadczenie Dobry Start -  wypełnić tylko w przypadku, gdy liczba dzieci, na które

ustala się prawo do świadczenia Dobry Start jest większa niż liczba pozycji na formularzu wniosku

Klauzula informacyjna RODO