Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem Caritas - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem Caritas

21 stycznia 2021

CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ prowadzi na terenie Diecezji Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego   oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie, Żywcu oraz Kozach.

Ośrodek powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości a jego celem jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.

Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie  ofiarom  powrotu do właściwego funkcjonowania.


W każdym z Punktów przyjmują specjaliści, którzy rozeznają sytuację osoby pokrzywdzonej oraz pomogą jej dobrać optymalny zakres wsparcia.

 

W Ośrodku można uzyskać następującą pomoc:

 

ADRESY OŚRODKÓW:

 Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej

ul. S. Wyspiańskiego 33

43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

sobota 8.00 – 15.00

Telefon: 730 101 311

Całodobowy telefon: 667 252 257

 

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie

Dom Katechetyczny Parafii Św. Marii Magdaleny

ul. Sejmowa 1, 43-400 Cieszyn

wtorek 17.00 – 20.00, czwartek 16.15 – 19.15

Telefon: 667 254 710

 

Ulotka Pomoc pokrzywdzonym przestęstwem  Caritas