Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego

1 stycznia 2021

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

NIeodpłatna pomoc prawna - informacje

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod linkiem https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/265/7599/pomoc-prawna

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/nieodplatna.pomoc.prawna.w.powiecie.cieszynskim/?view_public_for=103039678065245

 

Tym samym, celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i osobom udzielającym pomocy, do odwołania nie będzie realizowane bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

 

Aby skorzystać z pomocy udzielanej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość konieczne jest wcześniejsze złożenie wymaganego przepisami wypełnionego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Oświadczenie można złożyć:

Wzór oświadczenia do pobrania tutaj

 

Po złożeniu oświadczenia należy zarejestrować się pod numerem telefonu 33 47 77 239.

W wyznaczonym terminie i uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuje się z Państwem prawnik.

 

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej