Zasady funkcjonowania MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Zasady funkcjonowania MOPS

Zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu określają przepisy wewnętrzne
Statut 
Regulamin Organizacyjny 
Struktura Organizacyjna