987 - ten numer może uratować komuś życie! - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

987 - ten numer może uratować komuś życie!

12 lutego 2021

 
Infolinia dla osób bezdomnych

Od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach pod numerem 987 będzie funkcjonować „Infolinia dla osób bezdomnych”

plakat pomoc bezdomnym

 

1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych. 987 – pod tym właśnie numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

pod adresem:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych