Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2021

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

NIeodpłatna pomoc prawna - informacje

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod linkiem https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/265/7599/pomoc-prawna

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/nieodplatna.pomoc.prawna.w.powiecie.cieszynskim/?view_public_for=103039678065245

 

Tym samym, celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i osobom udzielającym pomocy, do odwołania nie będzie realizowane bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Cieszyńskiego. 

 

Aby skorzystać z pomocy udzielanej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość konieczne jest wcześniejsze złożenie wymaganego przepisami wypełnionego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Oświadczenie można złożyć:

  • w wersji papierowej: przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie (ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn)
  • elektronicznie: przesyłając skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia na adres mailowy  wo@powiat.cieszyn.pl lub przesyłając podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym dokument na adres Starostwa bądź poprzez ePUAP
  • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu istnieje możliwość  złożenia oświadczenia w formie ustnej kontaktując się z numerem telefonu 33 47 77 239.

Wzór oświadczenia do pobrania tutaj

 

Po złożeniu oświadczenia należy zarejestrować się pod numerem telefonu 33 47 77 239.

W wyznaczonym terminie i uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuje się z Państwem prawnik.

 

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej