Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Witamy na stronie

Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ustroniu

  • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o ograniczenie spraw osobiście załatwianych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu. 
  • Prosimy by sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową.
  • Ograniczenie częstotliwości osobistych kontaktów przyczyni się do zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.
  • Informujemy, że osoby wykazujące objawy chorobowe (m.in. katar, kaszel) nie będą obsługiwane w Ośrodku i zostaną odesłane do domu.

Kwarantanna pomoc

 

Artykuły

Informacja ZUS o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów

Obsługa klientów ZUS od 4 maja 2020 r.

Od 4 maja 2020 r. przywróciliśmy standardową obsługę klientów w placówkach ZUS. U naszych pracowników w salach obsługi klientów można m.in. uzyskać informacje i porady oraz złożyć wnioski i dokumenty.

7 maja 2020


Czytaj więcej o: Informacja ZUS o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów

Tarcza Antykryzysowa - więcej osób i firm skorzysta z wsparcia ZUS

 

Od 18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową.

Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą braku progu przychodu przy świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. kwoty składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

23 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Tarcza Antykryzysowa - więcej osób i firm skorzysta z wsparcia ZUS

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

NIeodpłatna pomoc prawna - informacje

 

22 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu cieszyńskiego

Informacja o działaniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu w czasie trwania pandemii

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Ustroniu ds. Przemocy  w Rodzinie oraz Zespół Interwencyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu realizuje swoje obowiązki za pomocą dostępnych środków elektronicznych oraz telefonicznych.

 Pomoc dla osób mogących doświadczać w czasie pandemii przemocy domowej lub potrzebujących wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego w zakresie uzależnień można uzyskać kontaktując się z następującymi instytucjami:

17 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Informacja o działaniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu w czasie trwania pandemii